น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. ทุกหยด คือ คุณภาพ

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด ได้นำเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้น้ำดื่มคุณภาพ เพื่อชาวภูเก็ต เรามุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริการที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และรู้สึกคุ้มค่าเมื่อได้ดื่มน้ำดื่ม ภายใต้การผลิตของ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

รับประกันคุณภาพ

Intertek

Intertek

Certifate of Registration Intertek

HACCP

HACCP

Certifate of Registration HACCP

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

กระทรวงสาธารณสุข

น้ำดื่ม S.P.A. ทุกหยด คือ คุณภาพ

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานน้ำดื่มท้องถิ่นให้สูงขึ้น โดยจะสร้างชื่อให้ น้ำดื่มตรา เอส.พี.เอ. แสดงถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง สะอาด ใส โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพเป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริการที่ดี เพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจ มั่นใจในผลิตภัณฑ์ และรู้สึกคุ้มค่า เมื่อได้ดื่มน้ำดื่ม ภายใต้การผลิตของ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

อ่านต่อ

ผลิตภัณฑ์ เอส.พี.เอ

S.P.A. 220 ML

บรรจุถ้วย 220 มล.

S.P.A. 350 ML

ขวด PET 350 มล.

500 มล.

600 มล.

1,500 มล.

6,000 มล. (6 ลิตร)

ถังใสขนาด 18.9 ลิตร

การผลิต

ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน จากเริ่มต้นจนถึงมือคุณ บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นความใสสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยควบคุมขั้นตอนการผลิตภายใต้ระบบ GMP และ HACCP พร้อมทั้งจำหน่ายในราคาเหมาะสม และที่สำคัญเรามีการบริการขนส่งที่รวดเร็ว และทั่วถึงตลอดเวลา


Production
Production
Production

ลูกค้า

พันธกิจของบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด

เป็นผู้นำตลาดน้ำดื่มคุณภาพในภาคใต้ ลูกค้าคงได้รับความรู้เกี่ยวกับ คุณสมบัติของน้ำดื่ม ใส และสะอาด นำเทคโนโลยีใหม่ เข้ามาใช้ในการจัดการ

Mission Marketing

วิสัยทัศน์

Production Vision Service Vision Marketing Visionบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มุ่งมั่นยกระดับมาตรฐานน้ำดื่มท้องถิ่น ให้สูงขึ้นโดยจะสร้างชื่อให้ น้ำดื่มตรา เอส.พี.เอ. แสดงถึงน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง สะอาด ใส โดยมุ่งเน้นในเรื่องของคุณภาพ เป็นสำคัญ ควบคู่ไปกับการบริการที่ดีเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความประทับใจมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และรู้สึก คุ้มค่าเมื่อได้ดื่มน้ำดื่ม ภายใต้การผลิตของบริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด

โรงงานได้มาตรฐาน