สั่งซื้อน้ำ

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นความใสสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยควบคุมขั้นตอนการผลิตภายใต้ระบบ GMP และ HACCP พร้อมทั้งจำหน่ายในราคาเหมาะสม การบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึงตลอดเวลา ท่านสามารถ สั่งซื้อน้ำ ตรา S.P.A. หรือ ภายใต้ ตราสินค้าของท่าน โดยกรอกแบบฟอร์มการสั่งซื้อด้านล่างเบอร์โทรศัพท์ที่สะดวกให้ติดต่อกลับ

รายละเอียดการสั่งซื้อ


ลัง (48 ถ้วย)
แพค (12 ขวด)
แพค (12 ขวด)
แพค (12 ขวด)
แพค (6 ขวด)
ขวด
ขวด
เห็นภาพไม่ชัด
คลิก ที่นี่ เพื่อรับรหัสใหม่