บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด เป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่ผลิตและจำหน่ายน้ำดื่มบรรจุในภาชนะปิดสนิท เพื่อจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง ผลิตเฉพาะขวดใส (PET) ทุกขนาด (บรรจุถ้วย 220 มล. , ขวด PET 350 มล. , 500 มล. , 600 มล. , 1,500 มล. , 6,000 มล./6 ลิตร และถังใสขนาด 18.9 ลิตร)

นโยบายคุณภาพ

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นความใสสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยควบคุมขั้นตอนการผลิตภายใต้ระบบ GMP และ HACCP พร้อมทั้งจำหน่ายในราคาเหมาะสม การบริการที่รวดเร็ว และทั่วถึงตลอดเวลา

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. จำกัด ได้นำเทคโนโลยี และเครื่องจักรอันทันสมัยมาใช้ในขั้นตอนกระบวนการผลิต ตลอดจนได้มีการศึกษาค้นคว้าและทำการวิจัยในการควบคุมคุณภาพการผลิตจนได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภคอย่างกว้างไกล

ปัจจุบัน บริษัท น้ำดื่มเอส.พี.เอ. ได้ทำการพัฒนาคุณภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานที่สูงขึ้นตลอดเวลา และยังได้ทำการปรับภาพลักษณ์ของน้ำดื่ม เอส.พี.เอ. ใหม่เพื่อจะได้เข้าถึงผู้บริโภคมากขึ้น ดังสโลแกนที่ว่า “ทุกหยด คือ คุณภาพ” ด้วยการดำเนินงานอย่างมุ่งมั่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน จึงทำให้ บริษัทน้ำดื่ม เอส. พี. เอ. จำกัด มีการเติบโตเป็นอย่างมากและเป็นที่ยอมรับในสังคมโดยทั่วไป

ผลิตภัณฑ์ เอส.พี.เอ

S.P.A. 220 ML

บรรจุถ้วย 220 มล.

S.P.A. 350 ML

ขวด PET 350 มล.

500 มล.

600 มล.

1,500 มล.

6,000 มล. (6 ลิตร)

ถังใสขนาด 18.9 ลิตร

ผลิตภายใต้ยี่ห้อของคุณ

นอกจากน้ำดื่ม S.P.A. บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด ยังมีบริการผลิตน้ำดื่มภายใต้ชื่อของลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยเราเป็นผู้ริเริ่มผลิตน้ำดื่มภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo จนปัจจุบันผลิตไปแล้วกว่า 500 ตรายี่ห้อ มีกลุ่มลูกค้าในทุกภาคส่วนกิจการ และลูกค้าทั่วไป

สั่งผลิต น้ำดื่มยี่ห้อของคุณเอง ขนาดต่างๆ

  • บรรจุถ้วย 220 มล.
  • ขวด PET 350 มล.
  • 500 มล.
  • 600 มล.
  • 1,500 มล.
  • 6,000 มล.

สั่งซื้อ

Bottles

กระบวนการผลิต

ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็น ผู้นำในเรื่องน้ำดื่มในภูเก็ต บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด จึงได้นำเอาเทคโนโลยีการควบคุมระบบ GMP. ( Good Manufacturing Practice) เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต ส่วนเครื่องจักรก็ได้นำเอาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง โดยใช้ระบบ Reverse Osmosis (R.O.) และฆ่าเชื้อด้วยระบบการเพิ่ม Ozone (O3) ทำให้น้ำดื่ม มีคุณภาพสูง ใสสะอาด ปราศจากเชื้อโรคทุกชนิด