นโยบาย ด้านคุณภาพ

"น้ำที่เราดื่ม สำคัญเท่ากับ อากาศที่เราหายใจ"


Home » Quality


น้ำดื่ม เอส.พี.เอ. ทุกหยด คือ คุณภาพ

น้ำที่เราดื่ม สำคัญเท่ากับ อากาศที่เราหายใจ

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงปัจจัยสำคัญในการบริโภคน้ำดื่มว่า น้ำที่เราดื่มสำคัญเท่ากับอากาศที่เราหายใจ จึงได้ศึกษา ค้นคว้า โดยได้ทำการวิจัยตลาด ถึงความต้องการที่แท้จริงของกลุ่มผู้บริโภคร่วม 2 ปี ทำให้ทราบว่า น้ำดื่มในจังหวัดภูเก็ตส่วนใหญ่ ส่งเข้ามาจากส่วนกลาง (กรุงเทพ และจังหวัดในภาคกลาง) เสียเป็นส่วนใหญ่ แม้จะมีน้ำดื่มที่ผลิตอยู่ในภูเก็ต ขณะนั้นอยู่บ้าง ส่วนใหญ่ก็จะเป็นน้ำดื่มประเภท ขวดขาวขุ่น และผลิตภายในครอบครัวเสียมากกว่า จึงมีความมั่นใจในการสนองตอบแนวคิดที่จะต้อง สร้างมิติใหม่ให้กับวงการน้ำดื่ม โดยมีความมุ่งมั่นที่จะต้องผลิตน้ำดื่มที่มีคุณภาพสูง เพื่อสนองตอบผู้บริโภคในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง

GMP. / R.O. / Ozone ด้วยความมุ่งมั่นสู่การเป็น ผู้นำในเรื่องน้ำดื่มคุณภาพในภูเก็ต บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด จึงได้นำเอาเทคโนโลยีการควบคุมระบบ GMP. ( Good Manufacturing Practice) เข้ามาใช้ในขบวนการผลิต ส่วนเครื่องจักรก็ได้นำเอาเครื่องจักรที่มีประสิทธิภาพ และคุณภาพสูง โดยใช้ระบบ Reverse Osmosis (R.O.) และฆ่าเชื้อด้วยระบบการเพิ่ม Ozone (O3) ทำให้น้ำดื่มมีคุณภาพสูงใสสะอาดปราศจากเชื้อโรคทุกชนิด

เกียรติบัตร HACCP ปัจจุบันในขบวนการผลิต บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด ยังได้เพิ่มคุณภาพที่องค์การอนามัยโลก (WHO) ยอมรับเข้ามาใช้ จนได้รับเกียรติบัตร HACCP (Hazard Analysis Critical Control Point) จาก Moody แห่งประเทศสหรัฐอเมริกา อีกด้วย

Bottlesน้ำดื่มยี่ห้อของคุณเอง

นอกจากน้ำดื่ม S.P.A. บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด ยังมีบริการผลิตน้ำดื่มภายใต้ชื่อของลูกค้ากลุ่มต่างๆ โดยเราเป็นผู้ริเริ่มผลิตน้ำดื่มภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo จนปัจจุบันผลิตไปแล้วกว่า 500 ตรายี่ห้อ มีกลุ่มลูกค้าในทุกภาคส่วนกิจการ และลูกค้าทั่วไป อาทิ

  • กลุ่มโรงแรม ผลิตภายใต้ตรา + Logo โรงแรมกว่า 400 ตรายี่ห้อ
  • กลุ่มทัวร์ (ทางบก, ทางน้ำ, ทางอากาศ) ผลิตภายใต้ตรา + Logo กว่า 30 ตรายี่ห้อ
  • กลุ่มโรงเรียน ผลิตภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo โรงเรียนกว่า 30 ตรายี่ห้อ
  • กลุ่มโรงพยาบาล ผลิตภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo โรงพยาบาลกว่า 6 ตรายี่ห้อ
  • สำนักงานเอกชน, ธนาคาร ผลิตภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo กว่า 10 ตรายี่ห้อ
  • ร้านอาหาร ผลิตภายใต้ตรายี่ห้อ + Logo กว่า 10 ตรายี่ห้อ
  • หน่วยงานราชการ
  • กลุ่มผู้บริโภคทั่วไป

ได้มาตรฐานทุกขั้นตอน จากเริ่มต้นจนถึงมือคุณ

Quality

บริษัท น้ำดื่ม เอส.พี.เอ จำกัด มีนโยบายที่ชัดเจนในการผลิต และจำหน่ายน้ำดื่มให้กับกลุ่มลูกค้าในจังหวัดภูเก็ต และจังหวัดใกล้เคียง โดยเน้นความใสสะอาด ถูกหลักอนามัย โดยควบคุมขั้นตอนการผลิตภายใต้ระบบ GMP และ HACCP พร้อมทั้งจำหน่ายในราคาเหมาะสม และที่สำคัญเรามีการบริการขนส่งที่รวดเร็ว และทั่วถึงตลอดเวลา